Gebruik elektronische communicatiemiddelen

Klik hier om de 'Regeling gebruik elektronische communicatiemiddelen' van We Do Finance te openen. De regeling is van toepassing op alle personen die werkzaam zijn bij of namens We Do Finance.