Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie van We Do Finance is in 2023 uitgevoerd door een Hoger Veiligheidskundige van het bureau Viga Arbozorg. Hiermee voldoet de RI&E aan de wettelijke eisen die vanuit de Arbowet en regelgeving worden vereist.

 

Klik hier om de RI&E van We Do Finance te openen.