Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

Onderstaande werkzaamheden betreffen een ‘greep’ uit de CV’s van onze Interim Professionals. Bij het selecteren van opdrachten wordt het niveau afgestemd op het groeitraject van de Interim Professional.

 

Functie: Business Controller

 • Rapporteren en bespreken actuals, force cast, budgetbewaking voor global support afdelingen;
 • Maandelijkse headcount reporting welke gerapporteerd wordt aan het hoofdkantoor in Frankrijk;
 • Diverse rapportages helpen ontwikkelen en opstellen in de nieuwe BI-tool Jedox.

 

Functie: Controller / Accountant

 • Herrekenen BTW posities voor de UK, Nederland, Duitsland en Frankrijk, verzorgen maandelijkse Payroll registratie voor alle locaties;
 • Controlling taken tijdens maandeinde periode, verzorgen rapportages voor MT en moedermaatschappij;
 • Opstellen van documentatie voor de externe accountant gedurende de jaareinde controle;
 • Begeleiding bij opschoning en optimaliseren processen op de Finance afdeling.

 

Functie: Financieel Medewerker / Projectadministrateur

 • Verwerken van debiteuren, crediteuren, bankboekingen en betalingen, memoriaalboekingen en diverse andere administratieve werkzaamheden;
 • Projectadministratie: verzorgen en controle urenregistratie, kostenregistratie, aanmaken projecten en ondersteunen projectmanagers en locatiecoördinatoren bij ondermeer rapportages;
 • Facturatieproces voor het Rijksvastgoedbedrijf optimaliseren en uitvoeren.

 

Functie: Assistent Controller

 • Opstellen maandrapportages en financiële forecasts voor het management en de aandeelhouders;
 • Assisteren bij het opzetten van een Engelse administratie (Limited);
 • Optimaliseren van de processen op het gebied van projectadministratie/control;
 • Betrokken bij implementatie van een nieuw urenregistratiesysteem;
 • Salaris- en crediteurenbetalingen;
 • Due diligence rapportages opstellen en het analyseren van aangeleverde rapportages.

 

Functie: Project Controller Nieuwbouw

 • Coördineren van het hele proces rondom projectuitvoering, aansturen van de projectadministratie, secretariaat en afstemming met projectleiders en projectmanagers;
 • Verantwoordelijk voor het faciliteren van de projectmanagers inzake de projectbegroting en bijbehorende rapportages richting management;
 • Verzorgen van de balansspecificaties (ondermeer betreffende onderhanden werk) voor het jaarwerk;
 • Signaleren van verbetering, zowel op gebied van ICT (SAP) als processen;
 • Ondersteuning afdeling Control inzake maand- en jaarwerk en specifieke managementrapportages.

  

Functie: Administrateur

 • Voeren van administratie, opschonen van tussenrekeningen;
 • Beoordelen procesgang en bijbehorende journalisering;
 • Assisteren bij het samenstellen van de jaarrekening.

 

Functie: Financieel Administratief Medewerker

 • Wegwerken achterstanden op en ondersteuning van de afdeling tijdens de vakantieperiode;
 • Verzorgen van de crediteurenadministratie: voorbereiden, invoeren en betaalbaar stellen van inkoopfacturen en het onderhouden van crediteurenlijsten;
 • Boeken van banken en uitzoeken van retourbetalingen en diverse adhoc werkzaamheden;
 • Monitoren voortgang van het betalingsproces en contact met leveranciers inzake facturering;
 • Ondersteunen van het team debiteuren: telefonisch en per mail aanmanen van tussenpersonen.

 

Functie: Financial Controller

 • Opstellen van jaarrekeningen voor de NL entiteiten (werkmaatschappijen en holdings);
 • Controle van maandcijfers en opleveren managementrapportages, deels in Cognos voor het hoofdkantoor in Zweden. Verzorgen best guess rapportage en beoordelen forecast Q2;
 • Vaststellen van budgetten vs actuals en oplossen lopende zaken, zoals het aansluiten van de lokale administraties met Cognos en het tijdelijk opvangen en verbeteren van het crediteurproces.

 

Functie: GL Accountant EAMA

 • Voeren van de complete administratie van diverse entiteiten in de EAME regio volgens USGAAP;
 • In samenwerking met lokale accountants voldoen aan lokale fiscale en statutaire verplichtingen van onder andere BTW en VPB;
 • Verantwoordelijk voor maandelijkse reconciliatie en documentatie van balansrekeningen;
 • Verzorgen tijdige betaling van salarissen, BTW, VPB en overige verplichtingen;
 • Medeverantwoordelijk voor naleving procedures en regels inzake SOX en internal audit.

  

Functie: Senior Business Controller

 • Opzet, inrichting en afronding van het totale budget [naam klant] 2017;
 • Rapportage maandresultaten regio’s Noord Oost en Midden ten behoeve van de directie;
 • Aansturing en coördinatie van business controllers in de overige regio’s;
 • Opzetten, beoordelen en wijzigen financiële rapportages, analyses en operationele processen;
 • Beoordeling B2B Service tenderproces, incl. kostprijsberekening en beoordeling modellen;
 • Project Voorraad in Control: ondersteuning van project en proces, incl. bepaling van de financiële consequenties (t.b.v. jaarrekening) en de eindafrekening per vestiging.

 

Functie: Corporate Controller

 • Opstellen jaarrekening en toelichtingen voor zowel de Nederlandse als de Engelse versie;
 • Toetsen van de toelichtingen aan IFRS standaarden;
 • Verantwoordelijk voor cijfermatige juistheid en volledigheid van het persbericht en de prospectus.